Voorwaarden en disclaimer

Duiken is een veilige sport als je je aan alle veiligheidsvoorschriften houdt die je leert tijdens jouw PADI duikopleidingen. Lees onderstaande voorwaarden en disclaimer! Bij duikongevallen is er veelal sprake van een slechte voorbereiding op de duik, roekeloosheid, overmoedigheid, te diep duiken of is er een medische oorzaak.

Veiligheid voorop

Veiligheid staat bij DiveForce voorop! Dit houdt in dat al onze instructeurs en divemasters officieel een PADI teaching status hebben en jaarlijks medisch gekeurd zijn. Alle instructeurs hebben een aansprakelijkheidsverzekering. Al onze instructeurs en divemasters zijn opgeleid in Eerste Hulp verlening voor duikongevallen (Emergency First Response en Oxygen Provider). We werken met nieuw aangeschafte duikmaterialen die regelmatig gecontroleerd en volgens de richtlijnen van de fabrikant geserviced worden. We werken met gestandaardiseerde checklists. Op de duiklocatie hebben wij een EHBO koffer en zuurstof ter beschikking. We hebben een up-to-date noodassistentieplan voor de locaties waar wij lesgeven.

Medische verklaring en begrip van duikregels

Als je met DiveForce gaat duiken vragen we je altijd eerst het PADI formulier “Verklaring van begrip standaard gedragsregels veilig duiken” en de PADI “Medische Verklaring” in te vullen. Ook al doe je maar één enkele duik. Ook wanneer je helemaal gezond bent om te duiken adviseren wij duikers zich periodiek door een duikarts te laten keuren. Zorg voor een geldige medische verklaring. Vaak is deze als je in het buitenland gaat duiken verplicht.

Duiken in clubverband

Wanneer je in clubverband of met onze duikclub gaat duiken ben je zelf verantwoordelijk voor je veiligheid. Tijdens clubduiken gaan (niet)clubleden samen duiken en is er géén sprake van een lessituatie. Een DiveForce instructeur of divemaster die met een clubduik mee duikt is niet dusdanig in functie en heeft alleen de rol van een ervaren buddy om mee te duiken. Duik daarom altijd binnen jouw grenzen en brevettering en die van jouw buddy. Zorg ervoor dat je zelf de benodigde veiligheidsrichtlijnen in acht neemt. Zorg voor een eigen verzekering (Zie website DAN Europe om deze af te sluiten).

Aansprakelijkheid

DiveForce en haar instructeurs zijn niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van DiveForce, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de opdrachtgever en/of deelnemer.

DiveForce is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever en/of deelnemer heeft / hebben geleden ten gevolge van het niet doorgaan van een opleiding. Als een opleiding niet door kan gaan spant DiveForce zich in voor een alternatief.