Voorwaarden en disclaimer

Duiken is een veilige sport als je je aan alle veiligheidsvoorschriften houdt die je leert bij jouw PADI duikopleidingen. Bij duikongevallen is er veelal sprake van een slechte voorbereiding op de duik, roekeloosheid, overmoedigheid, te diep duiken of een medische oorzaak. Zoals bij de meeste duikscholen staat veiligheid bij ons hoog in het vaandel. Dit houdt in dat al onze instructeurs en divemasters officieel een PADI teaching status hebben, jaarlijks medisch gekeurd worden, en verzekerd zijn. Al onze instructeurs en divemasters zijn opgeleid in Eerste Hulp verlening voor duikongevallen (Emergency First Response en Oxygen Provider). Ook betekent dit dat alle uitrustingen waar les mee gegeven wordt volgens geldende richtlijnen onderhouden worden en dat dit ook geregistreerd wordt. We werken met gestandaardiseerde checklists, op de duiklocatie hebben wij een EHBO koffer en zuurstof ter beschikking en wij hebben een up-to-date noodassistentieplan voor de locatie waar wij lesgeven.

Als je met ons gaat duiken vragen we je altijd eerst het PADI formulier “Verklaring van begrip standaard gedragsregels veilig duiken” en de PADI “Medische Verklaring” in te vullen. Ook al doe je maar één enkele duik. Ook wanneer je helemaal gezond bent om te duiken adviseren wij elke duiker zich periodiek door een duikarts te laten keuren en te zorgen voor een geldige medische verklaring. Vaak is deze als je in het buitenland gaat duiken verplicht.

Wanneer je in clubverband gaat duiken ben je zelf verantwoordelijk voor je veiligheid. Tijdens clubduiken gaan (niet) clubleden samen duiken en is er géén sprake van een lessituatie. Een DiveForce  instructeur of divemaster die met een clubduik meeduikt is niet dusdanig in functie en heeft alleen de rol van een ervaren buddy om mee te duiken. Duik daarom altijd binnen jouw grenzen en brevettering en die van jouw buddy. Zorg ervoor dat je zelf de benodigde veiligheidsrichtlijnen in acht neemt en zorg voor een eigen verzekering (Zie website DAN Europe om deze af te sluiten).

DiveForce  en haar instructeurs zijn niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van DiveForce , voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de opdrachtgever en/of deelnemer.

DiveForce  is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever en/of deelnemer heeft / hebben geleden ten gevolge van het niet doorgaan van een opleiding. Als een opleiding niet door kan gaan zorgt DiveForce  voor een alternatief.