EFR (Emergency First Response)

De PADI Emergency First Response (EFR) cursus is een opleiding waarvoor je het water niet in hoeft. 

Je leert tijdens de EFR (Emergency First Response) cursus hoe je hulp kan bieden aan mensen die in een levensbedreigende situatie verkeren, ofwel het verlenen van Primary Care. Je leert om te gaan met een AED (Automatische Externe Defibrillator), je leert wat je moet doen wanneer iemand geen hartslag meer heeft (reanimatie en hartmassage) en hoe je ernstige bloedingen behandelt. 

Daarnaast leer je het vervolg op het verlenen van Primary Care, ofwel de Secundary Care. Je leert dan om hulp aan slachtoffers te verlenen, of voort te zetten, wanneer er geen levensbedreigende situatie is en je op de professionele hulpdiensten wacht. Ter aanvulling kan je ook nog leren hoe je eerste hulp verleent aan kinderen en baby’s (EFR Infant Care).

Deze opleiding is niet alleen bedoeld voor duikers. Iedereen kan deze opleiding volgen. Het EFR brevet is een erkend brevet voor het verlenen van eerste hulp!

De EFR opleiding duurt één dag waarin we de theorie behandelen en een theorie examen afnemen. Daarnaast oefenen we de vaardigheden met elkaar en met behulp van een pop. We sluiten de dag af met het zelfstandig handelen bij een aantal na te spelen noodscenario’s.

EFR (Emergency First Response)

Je kan ervoor kiezen je EFR opleiding uit te bereiden met Care for Children (Kinder EHBO en reanimatie). We behandelen dit aansluitend aan de EFR opleiding op dezelfde dag. Dit kost €50,- extra. Je volgt de aanvullende les in Kinder EHBO en reanimatie en er is een extra lesboek.


Deelnamevereisten: 
Geen

Minimum leeftijd: 
Geen

Prijs: 
Zie prijslijst