DiveForce duikclub informatiebijeenkomst DOSA

Op vrijdagavond 23 februari organiseren we de DiveForce duikclub informatiebijeenkomst DOSA. We hebben de stichting DOSA uitgenodigd. DOSA staat voor Duik Ongevallen Statistiek en Analyse. DOSA is onafhankelijk en wordt gesponsord door meerdere duikorganisaties, waaronder PADI. Zij komen bij ons een presentatie geven over hun rol in het registreren van duikongevallen. We zullen enkele casussen van ongevallen bespreken. Waarom is er toen iets fout gegaan? Op enig moment zal iedere duiker wel een situatie tegenkomen waar er iets had kunnen gebeuren maar het toch nog net goed ging. Het wordt een interactieve avond waar je je eigen ervaringen kunt delen en vragen kunt stellen. Met deze kennis en voorlichting worden we herinnerd aan de noodzaak om het duiken veilig te houden door je aan de regels te houden en altijd binnen het brevet en vaardigheden te duiken.

Wil je DiveForce duikclub informatiebijeenkomst DOSA bijwonen? Stuur ons dan een mailtje

DOSA is een kleine organisatie die bestaat uit een aantal enthousiaste onderwatersporters met diverse achtergronden. Oorspronkelijk is DOSA ontstaan binnen de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Inmiddels is DOSA zelfstandig. Het is geen onderzoeksbureau maar analyseert alleen op basis van de meldingen op de website.

Als een duikincident of -ongeval gemeld wordt, analyseert DOSA, uit de aangedragen gegevens, wat mogelijke oorzaken zijn geweest van het voorval. Het doel van de analyse is om lessen te trekken uit het duikincident of -ongeval. DOSA wil bijdragen aan het verbeteren van de duikveiligheid in Nederland. DOSA analyseert alle gemelde duikincidenten en -ongevallen op Nederlands grondgebied en alle duikincidenten en ongevallen van Nederlanders in het buitenland.